Снимки на Птици > Врабчета, Чинки и Овесарки > Сива овесарка /Miliaria calandra