Снимки на Птици > Мухолoвки и Синигери > Червеногуша мухоловка /Ficedula parva

Червеногуша мухоловка / № 966
Next