Снимки на Птици > Мухолoвки и Синигери > Матовоглав синигер /Parus montanus

Матовоглав синигер / № 204
Next