Снимки на Птици > Дроздове и Червеноопашки > Кос /Turdus merula

Кос / № 961
Next