Снимки на Птици > Дроздове и Червеноопашки > Хвойнов дрозд /Turdus pilaris

Хвойнов дрозд / № 1299
Next