Снимки на Птици > Дроздове и Червеноопашки > Беловежд дрозд /Turdus iliacus

Беловежд дрозд / № 1244
Next