Снимки на Птици > Зидарки и Дърволазки > Градинска дърволазка /Certhia brachydactyla

Градинска дърволазка / № 246
Next