Снимки на Птици > Кълвачи и Бързолети > Малък пъстър кълвач /Dendrocopos minor

Малък пъстър кълвач / № 541