Снимки на Птици > Мухолoвки и Синигери > Дългоопашат синигер /Aegithalos caudatus

Previous
Дългоопашат синигер / № 238
Next