Снимки на Птици > Зидарки и Дърволазки > Горска зидарка /Sitta europaea

Горска зидарка / № 199
Next