Снимки на Птици > Хищни птици > Малък креслив орел /Aquila pomarina