Снимки на Птици > Кълвачи и Бързолети > Зелен кълвач /Picus viridis