WildLife Photos of Birds > Geese, Ducks & others > Smew /Mergellus albellus

Smew / № 1973
Next