WildLife Photos of Birds > Wheatears & others > Common Stonechat /Saxicola torquata

Common Stonechat / № 1748
juvenile
Next