Снимки на Птици > Щъркели и Чапли > Малък воден бик /Ixobrychus minutus