Снимки на Птици > Мухолoвки и Синигери > Дългоопашат синигер /Aegithalos caudatus

Дългоопашат синигер / № 1717
Next