Снимки на Птици > Мухолoвки и Синигери > Жалобен синигер /Parus lugubris

Жалобен синигер / № 507
Next