Снимки на Птици > Мухолoвки и Синигери > Торбогнезден синигер /Remiz pendulinus

Торбогнезден синигер / № 1780
Next