Снимки на Птици > Дроздове и Червеноопашки > Поен дрозд /Turdus philomelos

Поен дрозд / № 1756
Next