Снимки на Птици > Дърдавци > Ливаден дърдавец /Crex crex