Снимки на Птици > Каменарчета и др. > Сивогуша завирушка /Prunella modularis

Сивогуша завирушка / № 798
Next