Снимки на Птици > Врабчета, Чинки и Овесарки > Щиглец /Carduelis carduelis

Щиглец / № 1767
Next