Снимки на Земноводни > Жаби > Кафява крастава жаба /Bufo bufo