Снимки на Птици > Врабчета, Чинки и Овесарки > Домашно врабче /Passer domesticus

Домашно врабче / № 1986
Next