за ползване

Закупуване и използване на снимки от уебсайта на NaturePhotos.eu

Можете да закупите на авторските права за използване на моите снимки , представени в NaturePhotos.eu чрез пряко договаряне с мен. Ако направите поръчка за 1 до 5 снимки и размера на всеки от тях , не надвишава 8 MB, то тя ще Ви бъде изпратена по имейл, който трябва да сте ми предоставили. В случай, че снимките, които са наредили да надхвърлят 8 MB, или сте поръчали повече от 5 снимки , те ще бъдат изпратени до Вас на CD до адрес за доставка , който трябва да се уточни с вашата поръчка.
След като сте избрали снимката, която искате да купите, и сме се договорили за условията и цената, за да го използвате , можете да преведете договореното плащане по банкова сметка, посочена от мен или да се плати в друг взаимно одобрен начин.

Закупуването на печат на специфични изображения за декоративни цели.

След като сте избрали изображението, което искате да получите под формата на разпечатана фотография и се се уговоряте с мен за сроковете и цената, при която може да го получите, размера, в който го искате разпечатан и всички допълнителни детайли като поставяне на паспарту, рамкиране и начин на доставка. Разходите за печат, рамкиране и подвързване и доставката на отпечатаната фотография, не са включени в цената и са за сметка на клиента. Плащането трябва да се извърши до определена от мен банкова сметка или друг взаимно одобрен начин на плащане.

Безплатно ползване на снимки от NaturePhotos.eu

Аз се опитвам през цялото време да подобря качеството и разнообразието на диви животни и природни образи, но това изисква значителни ресурси за оборудване и пътуване до запазени природни места с диви животни. По тази причина безплатно ползване на снимки не е в интерес на NaturePhotos.eu и неговите клиенти.
Природозащитни НПО биха могли да използват изображения от NaturePhotos.eu на по-ниски цени от тези за търговски публикации. В някои случаи е възможно да се позволи свободно ползване на снимки , но това се отнася само природозащитни НПО за целите на опазването на природата и е в моя преценка , без да е официалната политика на сайта. При подобно ползване на изображения се цитира задължително авторството и сайта NaturePhotos.eu.

Безплатно ползване на изображения от NaturePhotos.eu за илюстрация на лекции и/или за училищни/университетски проекти

Преподаватели / учители и ученици могат да използват изображения публикувани в NaturePhotos.eu за нуждите на своите лекции, курсове или училищни/университетски проекти , само след като се договорили с мен, и без да се променя изображението по никакъв начин. Това Безплатно ползване не покрива всяко публично показване на изображенията за извън учебната програма от лекции/часове в училище/университет.

Използване на изображения от NaturePhotos.eu в Интернет

Възможно е да се използват безплатни изображения за представяне в интернет, но в оригиналния си вариант с активна връзка към сайта www.naturephotos.eu и след като получи съгласието ми.

Авторски права

Copyright © NaturePhotos.eu . Всички материали , показани на NaturePhotos.eu са защитени от българските и международните закони за авторското право , които предвиждат значителни наказания за нарушение. Никаква форма на репродукция ( включително копиране или запазване), или изменение или манипулация на изображения или други материали, включени тук, като цяло или частично, не е разрешена, освен ако не са били получени и издадени от автора/фотографа права за ползване . Неразрешеното използване е строго забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.